Verrijk uw compost door het gebruik van compostwormen !               

Secties

Toepassingen

Afvalverwerking

Bodemverbetering

Viswormen

Vogels Voederen

Huisvesting

Voeding

Hoe begin ik er aan ?

Het oogsten van compost

Hoeveel wormen ?

Hoeveel compost ?

Vragen ?

Bestellen

Contacteer ons !

Bodemverbetering...


De vermicompost kan geoogst worden zodra de wormen de compost verlaten en naar de verse compost trekken.

Door de vermicompost in de tuin te gebruiken wordt


1. Het bodemleven verrijkt en gestimuleerd met micro- organismen, sporenelementen, mineralen en gunstige enzymen. Sommige mineralen en enzymen worden in het maag- en darmstelsel toegevoegd aan de compost en zijn dus uniek voor wormencompost.

     Compost bevat ongeveer:
     0.5 1 % stikstof
     0.2 0.5 % fosfor
     0.2 0.9 % kalium
     0.2 0.5 % magnesium.
     1.3 2 % kalk.

Bij een jaarlijkse toediening van compost, is dit meer dan voldoende om de verzurende werking van het milieu mee te compenseren. Extra bekalken van uw grond is dus ook niet nodig.

2. De luchttoevoer in de grond wordt verbeterd.

3. Tevens is er een betere worteling van de planten waar te nemen waardoor de planten gezonder en minder vatbaar voor ziektes zullen zijn.

4. Ook zal de bodemstructuur verbeteren waardoor water, warmte en voedingsstoffen beter worden vastgehouden wat de planten ten goede komt.


De wormen zelf mogen samen met de compost in de tuin worden losgelaten. Zij zullen aanwezige compost en tuinafval verder afbreken. U kunt ze echter ook weer inzetten in een nieuw compostvat en zo de de kringloop van het leven verder in gang houden.

De tuin als natuurlijk micromilieu komt dankzij wormencompost al beter in het bereik.

De grond wordt luchtiger, er is een constante aanvoer van gezonde humus en de planten zijn minder vatbaar voor ziektes.


En niet enkel de tuin kan opfleuren met een vermicopost maskertje. Ook weiden en moestuintjes zullen opleven door een vermicompost behandeling.

Hoeveel liefhebbers van paarden, schapen, geiten en runderen geven niet jaarlijks geld uit om hun mest te laten ophalen en betalen dan nog eens om hun weiden te laten bemesten met kunstmest. U geeft een mercedes weg en koopt een driewieler in de plaats. Wie zou u niet gek verklaren? Maak vermicompost van uw mesthoop en gebruik deze in uw weide of tuin.

U bespaart jaarlijks in de aankoop van kunstmest en verzorgt uw tuin, weiden en moestuin met de beste bemesting die er is: vermicompost.
 

De Levende Tuin © 2009