FAQ van de vzw Andromeda ...               
Secties
Ons doel
Onze doelgroep
Pedagogisch paardrijden
Onze activiteiten
Onze sponsors
Lid worden
Praktische informatie
Veel gestelde vragen
Contacteer ons !
Veel gestelde vragen ...

Als paardrijden zo goed is, waarom zijn ruiters dan niet de evenwichtigste mensen ter wereld?

Recreatief paardrijden op zich kan, met een goede begeleiding, veel bijdragen tot de ontwikkeling van een ruiter. Maar recreatief paardrijden heeft als primair doel het aanleren van de paardensport. Dat wijkt af van wat wij voor ogen hebben. Wij spreken over orthopedagogisch paardrijden. Dat is niet hetzelfde.

Onze benadering is meer gericht op het kind. Hoewel veel oefeningen dezelfde zijn als bij het leren recreatief rijden, worden er ook heel specifieke oefeningen gegeven die bij recreatief paardrijden niet aan bod komen. Zij zijn echter wel belangrijk voor de ontwikkeling van het individu. Het paard en het paardrijden staan bij ons helemaal ten dienste van het bereiken van onze doelstellingen (zie "Doel").

Wij werken met speciaal opgeleide mensen die in de eerste plaats goed zijn in de omgang met en de begeleiding van kinderen.

Er bestaan verschillende studies over het effect van dieren op de gemoedstoestand van mensen. Zo bewezen de psychologen M. Brickle (1985) en J. Serpell (1981) dat contact met dieren en kijken naar dieren relaxerend en angstreducerend werkt. Uit onderzoeken van Katcher (1981) en Friedmann (1983) blijkt dat de effecten zelfs op fysiek niveau waar te nemen zijn. Als je dieren aanraakt en ermee communiceert, daalt immers je bloeddruk.

Uit de boeken van psychiater B.M. Levinson komt naar voor dat dieren leerbronnen zijn en gebruikt kunnen worden om emotionele trauma's te verminderen. Ze kunnen bijdragen tot een goede mentale gezondheid.

Leert mijn kind dan ook goed paardrijden?

Ja, zeer zeker want om het kind toe te laten een goede band met het paard te krijgen, moet het zich ook veilig en comfortabel bij het dier voelen. Dat houdt in dat het kind met het paard leert om te gaan en zich zelfverzekerd te voelen, zowel naast als op het paard.

Tevens gaan we uit van het motto "een gezonde geest in een gezond lichaam". Het is dus nodig dat het kind op een correcte manier zijn lichaam gebruikt, naast en ook op het paard.

Wat is het nut om kansarme kinderen te leren paardrijden als ze later nooit meer de kans krijgen deze hobby verder te zetten?

Voor een deel van de kinderen zal hun omgang met deze prachtige dieren inderdaad maar van korte duur zijn. Uit een gebrek aan interesse, maar jammer genoeg ook omdat de financiële middelen het niet mogelijk maken. De innerlijke, psychische en fysieke vaardigheden die ze geleerd hebben, zullen echter hun hele leven van nut blijven.

Het kind zal ook geleerd hebben om goed om te gaan met de paarden en de dieren correct te verzorgen. Dat zijn vaardigheden die het kind in staat stellen om in de paardenwereld een eigen plekje te vinden als vrijwilliger, eventueel ook met het oog op toekomstig werk.

Voor die kinderen die echt verder willen blijven werken met paarden, worden contacten gezocht in de paardenwereld. Wie zelf paarden heeft en een kind een kans wil geven, kan contact opnemen met vzw Andromeda.

Waarom wordt er met paarden gewerkt en niet met honden?

In tegenstelling tot honden, kunnen paarden zich zeer vlug openstellen voor vreemden en op een eerlijke, onbevooroordeelde manier met hen omgaan. Zo kan er op een zeer korte tijd een band tussen kind en dier ontstaan en kan het kind vlug vorderingen zien.

Dat je met het paard kan omgaan en werken zowel vanop de grond als vanop de rug, geeft ook een meerwaarde.

 

vzw Andromeda © 2009