Doelgroep van de vzw Andromeda                
Secties
Ons doel
Onze doelgroep
Pedagogisch paardrijden
Onze activiteiten
Onze sponsors
Lid worden
Praktische informatie
Veel gestelde vragen
Contacteer ons !
Wat is de doelgroep van vzw Andromeda ? ...

Onze hoofddoelgroep zijn kinderen tussen 8 en 16 jaar die onze hulp kunnen gebruiken en bij ons een leuke tijd willen meemaken.

Elk kind heeft het recht om zichzelf als mens te ontplooien. In onze drukke wereld wordt echter vaak vergeten dat opgroeien meer is dan boekenwijsheid opdoen. Zich kunnen ontspannen, sociale kennis opbouwen, verantwoordelijkheidsbesef kweken, ontplooiing van het zelfbewustzijn, rust, een doel bereikbaar maken, keuzes maken, zelfbeheersing, uiting van gevoelens, geduld, genieten van wat je hebt. Dat zijn allemaal levensbelangrijke eigenschappen die in deze "snelle" wereld vaak geen plaats meer vinden, maar wel essentieel zijn om te kunnen uitgroeien tot een evenwichtig persoon.

Sommige kinderen hebben een steuntje in de rug nodig om dat te bereiken. Wij richten ons dus in het bijzonder tot kinderen die wegens omstandigheden geen zorgeloze jeugd kunnen beleven.

Elk kind heeft ook recht op ontspanning. Jammer genoeg bestaat er een grote groep kinderen voor wie een leuke vakantie niet tot de mogelijkheden behoort. Ook tot deze groep kinderen willen wij ons richten.

Voor sommige kinderen zetten wij ons speciaal in en stellen wij een op maat gesneden programma samen. Deze doelgroepen zijn:

  • Kinderen die kampen met verlies (van een ouder, broer of zus)

  • Kinderen met een ernstig ziek gezinslid

  • Kinderen die wegens omstandigheden uit huis zijn geplaatst

  • Kinderen van wie één ouder in de gevangenis zit

  • Kinderen met een laag zelfbeeld

  • Kinderen met een gebrek aan zelfrespect

  • Kinderen die gepest worden

  • Kinderen die zich uitgesloten voelen

  • Kansarme kinderen

Wie vindt dat hij/zij ook veel aan ons programma zou hebben, maar zich niet terugvindt in bovenstaande doelgroepen, kan altijd contact met ons opnemen. We zoeken dan samen uit in hoeverre wij aan uw behoeften kunnen voldoen.

 

vzw Andromeda © 2009