Activiteiten van de vzw Andromeda                
Secties
Ons doel
Onze doelgroep
Pedagogisch paardrijden
Onze activiteiten
Onze sponsors
Lid worden
Praktische informatie
Veel gestelde vragen
Contacteer ons !
Wat bieden wij als vzw aan ? ... ...

Een team van goed opgeleide begeleiders (orthopedagogen, psychologen en initiators paardrijden) en pony's staat klaar voor kampen tijdens de zomervakantie en lessenreeksen in de weekends. Wij werken met jongeren uit de bijzondere jeugdzorg.

Onze kampen staan open voor kinderen van 8 tot 16 jaar.

Zelfhulpgroepen en organisaties kunnen de accomodatie, de pony's en de begeleiders afhuren voor een week of een dag om zo hun eigen kamp te organiseren.

Voor wie meer begeleiding wenst, zijn er tijdens de weekends opvolgactiviteiten. Daar waar de kampen de nadruk leggen op het krijgen van vertrouwen en zich ontspannen, beklemtonen de opvolgactiviteiten eerder specifieke doelen die we wensen te bereiken. Deze doelstellingen zijn voor elke deelnemer individueel te bepalen via een voorafgaand gesprek en vragenlijst.

 

Programma ...

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen.

Het hoofddeel bestaat uit het bestuderen van en omgaan met paarden en het paardrijden zelf. Het gaat hier niet om zuiver recreatief paardrijden. Via technieken uit het orthopedagogisch paardrijden en het psychotherapeutisch paardrijden worden bepaalde waarden aan het kind meegegeven en worden bepaalde doelstellingen nagestreefd.

Door te rijden en te bewegen op muziek, wordt het kind ook gestimuleerd in zijn muzikale ontwikkeling.

Daarnaast wordt gewerkt rond bewegingsleer, ademhalings- en ontspanningstechnieken en lichaamstaal. We gaan hier uit van het motto "een gezonde geest in een gezond lichaam".

De creativiteit van de kinderen wordt aangewakkerd in creatieve ateliers rond schilderen en boetseren.

Het programma besteedt ook aandacht aan zelf leren omgaan met voedsel en de bereiding ervan.

Daarnaast werken we samen met een natuurgids om de kinderen te leren genieten van de natuur.

De kinderen worden aangemoedigd om hun ervaringen op te schrijven. We zouden deze teksten graag bundelen en als boek publiceren.

Ten slotte worden de kinderen gemotiveerd om na hun eigen opleiding hun ervaringen en kennis zelf door te geven. Er wordt een dag georganiseerd voor de jongere kinderen uit het tehuis die persoonlijke begeleiding nodig hebben. Degenen die het programma reeds volgden, mogen als ze dat wensen deze dag mee helpen organiseren en begeleiden.

Ook na het volgen van een programma worden de kinderen aangemoedigd om zich in te zetten voor anderen. Elk kind krijgt de kans om, na het succesvol volgen van het programma, zelf mee te werken aan het volgende programma en zijn eigen kennis en ervaring te gebruiken om nieuwe deelnemers bij te staan.

Via een chatbox kunnen de kinderen zowel tijdens als na het programma met de andere deelnemers in contact blijven.

vzw Andromeda © 2009