Doel van de vzw Andromeda                
Secties
Ons doel
Onze doelgroep
Pedagogisch paardrijden
Onze activiteiten
Onze sponsors
Lid worden
Praktische informatie
Veel gestelde vragen
Contacteer ons !
Het doel van vzw Andromeda ...

Andromeda heeft als eerste prioriteit het belang van het kind. Vooral kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, willen wij een leuke en ontspannen vakantie aanbieden. Via kampen en opvolgingsweekends willen we hen ook in contact brengen met kinderen uit een gelijkaardige situatie.

Maar er is méér. We hebben een speciaal programma ontwikkeld om jongeren bij te staan in hun ontwikkeling en hen te laten groeien naar een evenwichtige persoonlijkheid, afhankelijk van de vraag en de behoefte. Dit programma draait voor een groot deel rond orthopedagogisch en psychotherapeutisch paardrijden.

De vzw Andromeda staat voor:

 • Organisatie van een leuke, ontspannen vakantie

 • Aanbod van een tweede thuis, met mensen die om de kinderen geven

 • In contact brengen van kinderen met kinderen in een gelijkaardige situatie

 • Leren omgaan met verdriet en verlies

 • Zich aanvaard voelen in zijn/haar eigenheid

 • Bijbrengen van eigenwaarde

 • Ontwikkeling van sociale vaardigheden

 • Versterking van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn

 • Bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel

 • Zich leren concentreren

 • Leren volbrengen van een opdracht

 • Leren herkennen, aanvaarden en uiten van gevoelens

 • Leren samenwerken

 • Ontwikkeling van respect voor en aanvaarding van zichzelf, de medemens, dier en natuur

 • Zich leren verplaatsen in de behoeften van anderen

 • Aanwakkeren van muzikale en creatieve talenten

 • Probleemoplossend leren denken

 • Bevordering van de fysieke vaardigheden zoals evenwichtsgevoel, versterking van de spieren, verbetering van de coördinatie en motorische planning

Voor kinderen met behoefte aan aandacht en liefde kan het paard dienst doen als een vervangobject. Het kind kan zich aanvaard voelen door een ander levend wezen. De lichamelijke aanwezigheid en het kunnen aanraken van het dier zijn hier dan ook zeer belangrijk.

 

vzw Andromeda © 2009